Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

07/29/2015

Klasifikacijska številka:

00719-28/2015/8

Seja:

48. Redna seja1.1Predlog uredbe o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Ajdovščina

EVA:

2015-2550-0110


UredbaSklep.docUredbaSklep.doc

 UredbaSklep.doc_P.pdf