Naslov:

Predlog zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
Predlagatelj:

MJU

Datum dokumenta:

11/27/2017

Datum objave na spletu:

11/28/2017

Šifra dokumenta:

00714-30/2016/7

EVA:

2015-3130-0011


ZSPDSLS_VG.pdf - ZSPDSLS_VG.pdf
ZSPDSLS_VG.doc - ZSPDSLS_VG.doc