Naslov:

Predlog uredbe o spremembah Uredbe o seznamih storitev na področju obrambe in varnosti, o dejavnosti na področjih gradenj, vojaške opreme, občutljive opreme, občutljivih gradenj in občutljivih storitev, o obveznih informacijah v objavah in o zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje, ter o medresorski komisiji za izdajo soglasij k naročilom iz 11. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti
Predlagatelj:

MJU

Datum dokumenta:

10/28/2016

Datum objave na spletu:

10/28/2016

Šifra dokumenta:

00714-29/2016/2

EVA:

2016-3130-0043


ZJNPOVu4.doc - ZJNPOVu4.doc