Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

03/31/2017

Klasifikacijska številka:

00719-9/2017/2

Seja:

128. Redna seja3APredlog uredbe o izvajanju Odločbe (EU) o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov

EVA:

2017-2550-0029
 UredbaSklep_P.pdf