Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MK

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

02/02/2018

Klasifikacijska številka:

00716-1/2018/4

Seja:

166. Redna seja1.2Predlog odloka o razglasitvi Vuzemskih plesov in iger v Metliki za nesnovno dediščino državnega pomena

EVA:

2017-3340-0022
 UredbaSklep_P.pdf