Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

11/27/2015

Klasifikacijska številka:

00719-64/2015/3

Seja:

65. Redna seja1.1Predlog uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališča Bioterme Mala Nedelja iz vrtin Mo-1 in Mo-2g

EVA:

2015-2550-0121


UredbaSklep.docUredbaSklep.doc

 UredbaSklep.doc_P.pdf