Naslov:

Neuradno prečiščeno besedilo št. 1 Uredbe o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril
Predlagatelj:

MJU

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

07/30/2015

Šifra dokumenta:

00714-14/2015/13

EVA:

2015-3130-0035

Vsebina:

Pošiljatelj: npb.svz/SVZ/GOV
Datum:       30.7.2015 10:23:11
Prejemnik:   npb.gsv/UPV/GOV@SVN, npb.ukom@gov.si, npb.mju/MJU/GOV@SVN
V vednost:  
Zadeva:      Neuradno prečiščeno besedilo


Spoštovani,

v skladu s sklepom vlade št. 00701-17/2011/8 z dne 24. 11. 2011, po katerem Služba za zakonodajo po objavi vsakokratne spremembe in dopolnitve predpisa oziroma splošnega akta v Uradnem listu Republike Slovenije pripravi neuradno prečiščeno besedilo predpisa oziroma splošnega akta in ga pošlje pristojnemu ministrstvu, vladni službi oziroma nosilcu javnih pooblastil, v primeru vladnega gradiva pa tudi Generalnemu sekretariatu Vlade Republike Slovenije in Uradu Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, ter Uradnemu listu Republike Slovenije, vam v priponki pošiljamo neuradno prečiščeno besedilo, ki je bilo pripravljeno na podlagi naslednjih sprememb in dopolnitev predpisov:

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril (Uradni list RS, št. 56/15):Lep pozdrav,
Suzana Šetina
Služba za zakonodajo