Naslov:

Popravek gradiva št. 2 - Predlog Zakona o sistemu jamstva za vloge - nujni postopek
Predlagatelj:

MF

Datum dokumenta:

02/04/2016

Datum objave na spletu:

02/05/2016

Šifra dokumenta:

00712-2/2016/7

EVA:

2015-1611-0197


VG_ZSJV_vlada_pop2.pdf - VG_ZSJV_vlada_pop2.pdf
VG ZSJV_vlada_pop2.doc - VG ZSJV_vlada_pop2.doc