Naslov:

Sklep vlade




Nosilec:

MIZŠ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

07/12/2016

Klasifikacijska številka:

00727-11/2016/3

Seja:

96. Redna seja1.1Predlog uredbe o sofinanciranju doktorskega študija

EVA:

2016-3330-0031




 UredbaSklep_P.pdf