Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MKGP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

09/24/2015

Klasifikacijska številka:

00715-43/2015/4

Seja:

72. Dopisna seja8Predlog uredbe o enkratni pomoči uporabnikom oziroma lastnikom ribiških plovil, ki jim je bilo začasno prepovedano izvajanje gospodarskega ribolova

EVA:

2015-2330-0082


UredbaSklep.docUredbaSklep.doc

 UredbaSklep.doc_P.pdf