Naslov:

Neuradno prečiščeno besedilo št. 5 Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

12/04/2015

Šifra dokumenta:

00719-63/2015/8

EVA:

2015-2550-0179

Vsebina:

Pošiljatelj: npb.svz/SVZ/GOV
Datum:       4.12.2015 14:34:28
Prejemnik:   npb.gsv/UPV/GOV@SVN, npb.ukom@gov.si, npb.mop/MOP/GOV@SVN
V vednost:  
Zadeva:      Neuradno prečiščeno besedilo