Naslov:

Predlog sklepa o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2017
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

06/23/2017

Datum objave na spletu:

06/26/2017

Šifra dokumenta:

00719-23/2017/1

EVA:

2017-2550-0052


VG-deleži 17-230617.doc - VG-deleži 17-230617.doc