Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MGRT

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

12/22/2014

Klasifikacijska številka:

00726-15/2014/3

Seja:

15. Redna seja2Predlog uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje

EVA:

2014-2130-0002
 UredbaSklep.doc_podpisano.pdf
 UredbaSklep.doc