Naslov:

Predlog gradbenega zakona - prva obravnava
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

04/14/2017

Datum objave na spletu:

04/18/2017

Šifra dokumenta:

00719-50/2016/4

EVA:

2015-2550-0004


GZ_VG_14042017.pdf - GZ_VG_14042017.pdf
GZ_VG_14042017.docx - GZ_VG_14042017.docx