Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MJU

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

03/21/2018

Klasifikacijska številka:

00714-7/2018/4

Seja:

173. Redna seja1.4Predlog uredbe o metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog

EVA:

2018-3130-0008
 SklepVlade_P.pdf