Naslov:

Predlog uredbe o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Maline do MMP Metlika in priključka Črnomelj jug
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

11/22/2017

Datum objave na spletu:

11/27/2017

Šifra dokumenta:

00719-50/2017/1

EVA:

2016-2550-0074


VG_3_RO_1d.doc - VG_3_RO_1d.doc