Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

06/01/2017

Klasifikacijska številka:

00719-16/2017/3

Seja:

137. Redna seja1.2Predlog uredbe o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob vodotoku Mura v občini Gornja Radgona

EVA:

2017-2550-0027
 UredbaSklep_P.pdf