Naslov:

Predlog uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območje občin Črnomelj, Metlika in Semič
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

07/18/2016

Datum objave na spletu:

07/18/2016

Šifra dokumenta:

00719-34/2016/1

EVA:

2015-2550-0071


VVO Črnomelj.doc - VVO Črnomelj.doc