Naslov:

Predlog uredbe o državnem prostorskem načrtu za 110 kV kablovod od RTP 110/20 kV Vrtojba do slovensko-italijanske meje pri MMP Vrtojba
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

12/12/2016

Datum objave na spletu:

12/13/2016

Šifra dokumenta:

00719-61/2016/1

EVA:

2016-2550-0061


VG_Vrtojba_1d.doc - VG_Vrtojba_1d.doc