Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MIZŠ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

12/23/2015

Klasifikacijska številka:

00727-8/2015/4

Seja:

68. Redna seja8Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije

EVA:

2015-3330-0051
 UredbaSklep.doc_P.pdf