Naslov:

Neuradno prečiščeno besedilo št. 1 Sklepa o utanovitvi javnega zavoda Zgodovinski arhiv na Ptuju
Predlagatelj:

MK

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

03/31/2015

Šifra dokumenta:

01403-16/2015/9

EVA:

2015-3340-0003

Vsebina:

Pošiljatelj: npb.svz/SVZ/GOV
Datum:       30.3.2015 15:37:07
Prejemnik:   npb.gsv/UPV/GOV@SVN, npb.ukom@gov.si, npb.mk/MK/GOV@SVN
V vednost:  
Zadeva:      Neuradno prečiščeno besedilo


Spoštovani,


v skladu s sklepom vlade št. 00701-17/2011/8 z dne 24. 11. 2011, po katerem Služba za zakonodajo po objavi vsakokratne spremembe in dopolnitve predpisa oziroma splošnega akta v Uradnem listu Republike Slovenije pripravi neuradno prečiščeno besedilo predpisa oziroma splošnega akta in ga pošlje pristojnemu ministrstvu, vladni službi oziroma nosilcu javnih pooblastil, v primeru vladnega gradiva pa tudi Generalnemu sekretariatu Vlade Republike Slovenije in Uradu Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, ter Uradnemu listu Republike Slovenije, vam v priponki pošiljamo neuradno prečiščeno besedilo, ki je bilo pripravljeno na podlagi naslednjih sprememb in dopolnitev predpisov:


1. Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o utanovitvi javnega zavoda Zgodovinski arhiv na Ptuju (Uradni list RS, št. 21/15)Lep pozdrav,
Helena Pernek

Služba za zakonodajo 2015-01-0846-2003-01-3238-npb1.d