Naslov:

Predlog uredbe o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta celovite energetske prenove določenih objektov Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za infrastrukturo
Predlagatelj:

MzI

Datum dokumenta:

10/24/2017

Datum objave na spletu:

10/26/2017

Šifra dokumenta:

00710-24/2017/1

EVA:

2017-2430-0055


VG1Uredba.doc - VG1Uredba.doc