Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MGRT

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

04/02/2015

Klasifikacijska številka:

00726-2/2015/4

Seja:

29. Redna seja1.1Predlog uredbe o spremembi Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij

EVA:

2014-2130-0003
 UredbaSklep.doc_P.pdf
 UredbaSklep.doc