Naslov:

Predlog uredbe o sistemu dovoljenj za zasaditev vinske trte v Republiki Sloveniji
Predlagatelj:

MKGP

Datum dokumenta:

01/07/2016

Datum objave na spletu:

01/11/2016

Šifra dokumenta:

00715-3/2016/1

EVA:

2015-2330-0013


uredba_vlada.doc - uredba_vlada.doc
uredba_vlada.pdf - uredba_vlada.pdf