Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

05/31/2018

Klasifikacijska številka:

00719-35/2018/4

Seja:

248. Dopisna seja2APredlog uredbe o podatkih registra nepremičnin

EVA:

2018-2550-0039


UredbaSklep.doc - UredbaSklep.doc

 UredbaSklep_P.pdf