Naslov:

Neuradno prečiščeno besedilo št. 1 Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv v Novi Gorici
Predlagatelj:

MK

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/13/2015

Šifra dokumenta:

00716-18/2014/9

EVA:

2014-3340-0037

Vsebina:

Pošiljatelj: npb.svz/SVZ/GOV
Datum:       13.1.2015 13:43:47
Prejemnik:   npb.gsv/UPV/GOV@SVN, npb.ukom@gov.si, npb.mk/MK/GOV@SVN
V vednost:  
Zadeva:      Neuradno prečiščeno besedilo
 2015-01-0054-2003-01-3237-npb1.d