Naslov:

Predlog uredbe o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Andraž 2 v občini Polzela in Zavratec 1b v občini Sevnica
Predlagatelj:

MzI

Datum dokumenta:

07/25/2016

Datum objave na spletu:

07/26/2016

Šifra dokumenta:

00710-24/2016/1

EVA:

2016-2430-0063


g1-Ur_40-09_1.doc - g1-Ur_40-09_1.docg3-Ur_40-09_3.doc - g3-Ur_40-09_3.doc