Naslov:

Novo gradivo št. 2 - Predlog zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij - prva obravnava
Predlagatelj:

MJU

Datum dokumenta:

01/17/2018

Datum objave na spletu:

01/18/2018

Šifra dokumenta:

00714-3/2018/8

EVA:

2017-3130-0037


Novo gradivo št. 2.docx - Novo gradivo št. 2.docx
Novo_gradivo_st__2.pdf - Novo_gradivo_st__2.pdf
Priloga 3.docx - Priloga 3.docx