Naslov:

Novo gradivo št. 2 - Predlog zakona o prijavi prebivališča - prva obravnava
Predlagatelj:

MNZ

Datum dokumenta:

04/05/2016

Datum objave na spletu:

04/06/2016

Šifra dokumenta:

00717-2/2015/10

EVA:

2011-1711-0002


popr__ZPPreb-grad_2.pdf - popr__ZPPreb-grad_2.pdfČistopis,ZPPreb.doc - Čistopis,ZPPreb.doc
ePodpisIzvoz.xml - ePodpisIzvoz.xml