Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MF

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/05/2017

Klasifikacijska številka:

00712-32/2016/50

Seja:

116. Redna seja1.9Predlog odgovora na poziv Skupnosti občin Slovenije za spremembo 54. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018

EVA:

2015-1611-0175
 SklepVlade_P.pdf
 116sv54__P.pdf