Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MJU

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

07/24/2015

Klasifikacijska številka:

00714-14/2015/8

Seja:

47. Redna seja1.5Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril

EVA:

2015-3130-0035


UredbaSklep.docUredbaSklep.doc

 UredbaSklep.doc_P.pdf