Naslov:

Odpravek sklepa
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

12/24/2014

Klasifikacijska številka:

00719-5/2014/7

Seja:

16. Redna seja1.5Predlog uredbe o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in njegovi uporabi

EVA:

2013-2330-0111
 UredbaSklep.doc_podpisano.pdf
 UredbaSklep.doc