Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

07/24/2015

Klasifikacijska številka:

00719-25/2015/4

Seja:

47. Redna seja1.1Predlog uredbe o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov

EVA:

2015-2550-0019


UredbaSklep.docUredbaSklep.doc

 UredbaSklep.doc_P.pdf