Naslov:

Novo gradivo št. 7 - Predlog zakona o urejanju prostora - prva obravnava
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

05/24/2017

Datum objave na spletu:

05/24/2017

Šifra dokumenta:

00719-49/2016/39

EVA:

2016-2550-0006


ZUREP-2_NG7.pdf - ZUREP-2_NG7.pdfZUREP-2_NG7.docx - ZUREP-2_NG7.docx