Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MNZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

05/12/2017

Klasifikacijska številka:

00717-4/2017/3

Seja:

134. Redna seja1.1Predlog uredbe o hišnem redu azilnega doma

EVA:

2016-1711-0016
 UredbaSklep_P.pdf