Naslov:

Predlog uredbe o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o pripravi državnega prostorskega načrta za RTP 110/20 kV Dobruška vas
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

12/18/2014

Datum objave na spletu:

01/02/2015

Šifra dokumenta:

00719-9/2014/1

EVA:

2014-2430-0105
 VG_ZUKR.pdf
 VG-ZUKR_1_del.doc