Naslov:

Novo gradivo št. 4 - Predlog zakona o urejanju prostora - prva obravanava
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

05/16/2017

Datum objave na spletu:

05/16/2017

Šifra dokumenta:

00719-49/2016/28

EVA:

2016-2550-0006


ZUREP-2_NG4.pdf - ZUREP-2_NG4.pdfZUREP-2_NG4.docx - ZUREP-2_NG4.docx