Naslov:

Predlog Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2015–2020
Predlagatelj:

MDDSZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

07/09/2015

Šifra dokumenta:

00711-6/2015/3

EVA:

2015-2611-0039Vladno gr. REMŽM.doc - Vladno gr. REMŽM.doc - Vladno_gr__REMZM.pdf
- ePodpisIzvoz.xml