Naslov:

Novo gradivo št. 1 - Predlog zakona o nevladnih organizacijah - prva obravnava
Predlagatelj:

MJU

Datum dokumenta:

10/16/2017

Datum objave na spletu:

10/17/2017

Šifra dokumenta:

00714-25/2017/13

EVA:

2015-3130-0009


12_1017 ZNVO.pdf - 12_1017 ZNVO.pdf
12_1017 ZNVO.docx - 12_1017 ZNVO.docx