Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MK

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

03/27/2015

Klasifikacijska številka:

01403-16/2015/4

Seja:

28. Redna seja1.3Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Zgodovinski arhiv na Ptuju

EVA:

2015-3340-0003
 UredbaSklep.doc_P.pdf
 UredbaSklep.doc