Naslov:

Neuradno prečiščeno besedilo št. 2 Uredbe o seznamih storitev na področju obrambe in varnosti, o dejavnosti na področjih gradenj, vojaške opreme, občutljive opreme, občutljivih gradenj in občutljivih storitev, o obveznih informacijah v objavah in o zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje, ter o medresorski komisiji za izdajo soglasij k naročilom iz 11. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti
Predlagatelj:

MJU

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

06/26/2017

Šifra dokumenta:

00714-11/2017/11

EVA:

2017-3130-0019

Vsebina:

2017-01-1749-2013-01-0162-npb2.doc - 2017-01-1749-2013-01-0162-npb2.doc
2017-01-1749-2013-01-0162-npb2-p1.doc - 2017-01-1749-2013-01-0162-npb2-p1.doc2017-01-1749-2013-01-0162-npb2-p2.doc - 2017-01-1749-2013-01-0162-npb2-p2.doc2017-01-1749-2013-01-0162-npb2-p3.doc - 2017-01-1749-2013-01-0162-npb2-p3.doc2017-01-1749-2013-01-0162-npb2-p4.doc - 2017-01-1749-2013-01-0162-npb2-p4.doc2017-01-1749-2013-01-0162-npb2-p5.doc - 2017-01-1749-2013-01-0162-npb2-p5.doc2017-01-1749-2013-01-0162-npb2-p6.doc - 2017-01-1749-2013-01-0162-npb2-p6.doc