Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MzI

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

09/11/2018

Klasifikacijska številka:

00710-25/2018/2

Seja:

274. Dopisna seja1Predlog uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – filitni skrilavec v pridobivalnem prostoru Sotina 3 v občini Rogašovci

EVA:

2017-2430-0071


UredbaSklep.doc - UredbaSklep.doc

 UredbaSklep_P.pdf