Naslov:

Neuradno prečiščeno besedilo št. 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

05/30/2017

Šifra dokumenta:

00719-18/2017/11

EVA:

2017-2550-0002

Vsebina:

2017-01-1435-2014-01-2266-npb2.doc - 2017-01-1435-2014-01-2266-npb2.doc
2017-01-1435-2014-01-2266-npb2-p1.doc - 2017-01-1435-2014-01-2266-npb2-p1.doc2017-01-1435-2014-01-2266-npb2-p2.doc - 2017-01-1435-2014-01-2266-npb2-p2.doc2017-01-1435-2014-01-2266-npb2-p3.doc - 2017-01-1435-2014-01-2266-npb2-p3.doc