Naslov:

Predlog odgovora na poziv Skupnosti občin Slovenije k spremembi 54. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018
Predlagatelj:

MF

Datum dokumenta:

12/22/2016

Datum objave na spletu:

12/27/2016

Šifra dokumenta:

00712-32/2016/46

EVA:

2015-1611-0175


Stališče VRS  SOS.doc - Stališče VRS SOS.doc