Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MKGP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

02/12/2015

Klasifikacijska številka:

00715-6/2015/9

Seja:

22. Redna seja1.2Predlog uredbe o izvajanju javne svetovalne službe v čebelarstvu

EVA:

2014-2330-0194
 UredbaSklep.doc_podpisano.pdf
 UredbaSklep.doc