Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

SVRK

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

07/28/2016

Klasifikacijska številka:

00701-13/2015/7

Seja:

98. Redna seja1.1Predlog uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020

EVA:

2014-1541-0008
 UredbaSklep_P.pdf