Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

12/16/2015

Klasifikacijska številka:

00719-70/2015/5

Seja:

67. Redna seja6Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

EVA:

2015-2550-0105


UredbaSklep.doc - UredbaSklep.doc

 UredbaSklep.doc_P.pdf