Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/25/2018

Klasifikacijska številka:

00719-2/2018/4

Seja:

165. Redna seja1.2Predlog uredbe o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina–Šempeter pri Gorici

EVA:

2017-2550-0079
 UredbaSklep_P.pdf