Naslov:

Novo gradivo št. 1 - Predlog uredbe o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M9 Lendava–Kidričevo
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

06/22/2016

Datum objave na spletu:

06/23/2016

Šifra dokumenta:

00719-29/2016/4

EVA:

2016-2550-0057


VL_GR-novoDPN_1_del.doc - VL_GR-novoDPN_1_del.docdpn_lendava-kidric.jpeg - dpn_lendava-kidric.jpeg