Naslov:

Popravek gradiva št. 1 - Predlog zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic - prva obravnava
Predlagatelj:

MGRT

Datum dokumenta:

04/13/2016

Datum objave na spletu:

04/14/2016

Šifra dokumenta:

00726-11/2016/9

EVA:

2016-2130-0073


VG_ZKUASP_p1.pdf - VG_ZKUASP_p1.pdf
VG_ZKUASP_p1.doc - VG_ZKUASP_p1.doc